Detský kurz celoročný

Veľkú pozornosť venujeme kurzom pre deti, prípadne rodičov s deťmi. Tieto kurzy sa konajú v sobotu v dopoludňajších hodinách a raz do týždňa (podľa počtu prihlásených) v popoludňajších hodinách počas celého školského roka. V období letných prázdnin nie, protože v tomto čase sa v ateliéri konajú denné letné výtvarné tábory.

Kurz je určený pre deti od 6-16 rokov, ktoré majú vzťah k MODELOVANIU, KRESLENIU alebo MAĽBE.