Cenník

CENNÍK KURZOV KERAMIKY A  MODELOVANIA Z HLINY

1 lekcia = 2×60 min.

Dospelí, deti………………………………………………………………18/16 € (glazúry zvlášť 2-4 € kus, ostatné farby v cene)

1 kurz = 4 lekcie

Deti 6-15 rokov, seniori………………………………..……………………….50 €

Výhodne 10 lekcií………………………………………………………..….…..115 €

 

Dospelí………………………………………………………………………………..60 € 

Výhodne 10 lekcií……………………………………………………..140 €

(nutné vyčerpať do 5 mesiacov)

 

CENNÍK DOPLNKOVÝCH KURZOV

Výtvarná tvorba (maľba, kresba)

4 lekcie………………………………………………………………………..50 €

10 lekcií……………………………………………………………………………………….80 €

(nutné vyčerpať do 3 mesiacov)

 

INTENZÍVNA PRÍPRAVA NA STREDNÉ UMELECKÉ ŠKOLY

4 lekcie (3 deti v skupine,1 lekcia = 120 min)……………………………………………..70€

 

DENNÉ DETSKÉ TÁBORY

5 dní vrátane stravy, materiálu………………………………….………….99€