Cenník

CENNÍK KURZOV

KERAMIKA A MODELOVANIE z HLINY

1 lekcia = 2 x 60 minút *

Dospelí / deti – 22,90.- / 15.- EU

1 kurz = 4 lekcie **

Dospelí – 90.- EU

Deti 6 – 15 rokov , seniori – 60.- EU

* Glazúry sú nacenené zvlášť 3 – 8 EU v závislosti od veľkosti glazovanej plochy, ostatné farby v cene

** Pri balíčku štyroch lekcií sú glazúry (okrem rady Exclusive) v cene

SOBOTY PRE RODINY ( 120 minút )

Rodič – 22,90 .- EU , dieťa – 15.- EU ***

*** Rodič platí za glazúry podľa cenníka, uvedeného vyššie, dieťa za farby, či glazúry neplatí

KURZ KRESBY ( a základov maľby )

Deti od 6 do 15 rokov ( 4 lekcie ) – 60.- EU

Dospelí od 16 rokov ( štyri lekcie ) – 65.- EU ****

**** V cene nie je započítaný poplatok za materiál pri maliarskych lekciách – max. 2 EU/lekcia

INDIVIDUÁLNA LEKCIA – 120 min. – 30.- EU

( maximálne dvaja frekventanti, osobitný prístup, intenzívnejšia (nie relaxačná ) výuka

INTENZÍVNA PRÍPRAVA NA STREDNÉ UMELECKÉ ŠKOLY

4 lekcie ( 3 deti v skupine, 1 lekcia 120 minút ) – 100.- EU

!!!!!!!!!! Za každú začatú hodinu novej lekcie sa účtuje 11.- EU !!!!!!!!!!!

DENNÝ DETSKÝ TÁBOR
( 5 dní vrátane stravy v reštauračnom zariadení) – 125€
( 1 deň vrátane stravy) – 30€

V prípade, že sa nemôžete z akýchkoľvek dôvodov dostaviť na dohodnutý termín, oznámte to, prosím, lektorke kurzu na tel. č.: 0903 803 669, inak vám dohodnutá lekcia prepadá.

Ďakujeme.

** Pri zrušení dohodnutého termínu lekcie menej ako 24h vopred sa účtuje storno 5 € splatné pri nasledujúcej lekcii alebo lekcia prepadá

*** Denný tábor Farby leta (okrem dohody vopred), workshop a balíčky kurzov sú nedeliteľné, t.j. za nevyužité lekcie sa peniaze nevracajú.

*** Balíček štyroch lekcií je nutné využiť do ôsmych týždňov od zakúpenia

**** Podmienky vrátenia peňazí za workshop uvedené v dokumente Workshop – stornopoplatky TU 

Cenník platný od 1.2. 2020